Welkom

U bent in het bezit van een stamrecht BV, of overweegt misschien momenteel om een stamrecht BV op te (laten) richten. Net als elke andere BV bent u met uw stamrecht BV verplicht een aantal administratieve handelingen te verrichten. Een aantal hiervan zijn jaarlijks terugkerende werkzaamheden richting de Belastingdienst, maar er zijn ook een aantal specifieke werkzaamheden die u moet verrichten bij bepaalde veranderingen in uw BV. Om u hiermee op weg te helpen verschaft W&P/VDP belastingadviseurs door middel van deze website informatie bij een aantal veel voorkomende situaties bij stamrecht B.V.’s.

W&P/VDP Belastingadviseurs is specialist op het gebied van administraties van stamrecht BV’s. W&P/VDP Belastingadviseurs behartigt de belangen van vele stamrecht B.V.’s en is volledig op de hoogte van alle regelingen en administratie voor uw (stamrecht) BV. De stamrecht BV dient aan regelingen en verplichtingen te voldoen om geen problemen met de fiscus te krijgen. Onze adviseurs kunnen u verder vertellen welke mogelijkheden er zijn, bijvoorbeeld bij aftrekbare kosten en aan welke voorwaarden dient te worden voldaan bij het verstrekken van leningen, het aanvangen van periodieke uitkeringen, de mogelijkheden omtrent variatie in de uitkeringen, gevolgen bij emigratie, overlijden en echtscheiding.

Ook als u een zelfstandig ondernemer bent zonder stamrecht heeft W&P/VDP Belastingadviseurs de expertise in huis om uw administratie en financiële planning te verzorgen. Neem met ons contact op om te zien wat wij voor u kunnen betekenen.

Onze werkwijze

 

Jaarrekening/aangifte vennootschapsbelasting

Onze werkwijze is tweeledig. Voor bepaalde werkzaamheden rekenen wij een vast bedrag. Dit betreffen de werkzaamheden voor controle jaarrekening, controle fiscale positie(s), controle definitieve aangifte Vennootschapsbelasting en controle omtrent haalbaarheid einddatum uitkeringen. Hiervoor rekenen wij een vast bedrag van in totaal € 360,75 exclusief BTW. Dit bedrag is bij alle stamrecht BV’s gelijk en wordt bij alle stamrecht BV’s in rekening gebracht, ongeacht grootte omvang, wijze van aanlevering, hoogte stamrechtvoorziening. Wij vinden het van groot belang dat onze klanten kunnen vertrouwen dat de stamrechtvoorziening en de stamrecht B.V. te allen tijde aan haar fiscale verplichting voldoet en kan blijven voldoen. Dientengevolge worden deze specifieke werkzaamheden door een ervaren specialistische accountant of adviseur uitgevoerd met jarenlange ervaring op het gebied van stamrecht B.V.’s. Indien noodzakelijk wordt u aan de hand van deze controlewerkzaamheden schriftelijk bericht over onze bevindingen, bijvoorbeeld indien de dekking van de stamrechtverplichting achter blijft ten opzichte van toekomstige verplichtingen. Of indien uitgeleende gelden toekomstige uitkeringsplicht in de weg kunnen staan. Wij berichten u schriftelijk over deze bevindingen en stellen u in de mogelijkheid om met uw eigen contactpersoon de bevindingen te bespreken en daar waar nodig aktie op te ondernemen. Dit tarief geldt overigens niet indien u zelf de jaarrekening en aangifte voorbereidt, doch enkel voor de jaarrekeningen die door onze eigen medewerkers zijn samengesteld. Deze laatstgenoemde werkzaamheden van onze medewerkers, zoals het bijwerken administratie, inrichten administratie, samenstellen concept jaarrekening en aangifte Vennootschapsbelasting, worden op uurbasis in rekening gebracht.  Het uurtarief is onder andere afhankelijk van ervaring en specialisatie. Onze ervaring is dat de gemiddelde prijs van deze werkzaamheden op deze wijze in totaal variëren tussen de € 650,= en € 950,= exclusief BTW. Dit zijn richtprijzen, u kunt zich hier niet op beroepen, tenzij u vooraf een vaste prijsafspraak bent overeengekomen (zie hierna). Van al onze werkzaamheden krijgt u een gespecificeerde factuur waarop deze werkzaamheden staan toegelicht.

Overigens is het uiteraard ook mogelijk een vaste prijsafspraak te maken voor bovenstaande werkzaamheden. Een dergelijke afspraak kan per boekjaar of voor meerdere boekjaren worden afgesproken. U kunt hiervoor een afspraak maken met uw contactpersoon die aan de hand van uw administratie vooraf een prijsopgave doorgeeft. Wij zien de trend dat steeds meer van onze klanten hier inmiddels voor kiest of heeft gekozen.

Loonadministratie

Voor elke stamrecht B.V. komt een moment dat er dient te worden aangevangen met periodieke uitkeringen. Over deze uitkeringen zijn Loonheffingen verschuldigd en hiervoor dient een loonadministratie te worden gevoerd. Wat kunt u van ons verwachten?

Eenmalige inrichting van de loonadministratie, aanvragen van loonheffingennummers en schriftelijke vaststelling van de hoogte en datum aanvang van de uitkeringen, alsmede de onderliggende actuariële grondslagberekening. Deze werkzaamheden worden op uurbasis verricht. Door de verplichte wijze van het maandelijks indienen van de aangiften Loonheffingen bij de Belastingdienst, krijgt u van ons éénmaal in de twee maanden de aangiften Loonheffingen toegestuurd die wij hebben ingediend bij Belastingdienst. Hiervoor rekenen wij € 23,75 exclusief BTW per twee maanden. Daarnaast krijgt u ieder kwartaal de loonstroken over desbetreffende periode toegezonden. Hiervoor rekenen wij € 23,75 ex BTW per kwartaal. Tot slot ontvangt u éénmalig de jaaropgave over elk jaar, benodigd voor uw aangifte Inkomstenbelasting. Hiervoor rekenen wij € 23,75,= ex BTW. De kosten voor een reguliere loonadministratie komen hiermee op jaarbasis uit op € 261,25 ex BTW. Hiervoor kunt u geen afzonderlijke prijsafspraak maken. De kosten worden periodiek gedurende het jaar in rekening gebracht.

Overige werkzaamheden

Al onze overige werkzaamheden worden op uurbasis verricht. Expliciet vermelden wij dat steekproefsgewijze boekenonderzoeken en vragenbrieven van de Belastingdienst nooit zijn inbegrepen in onze vaste prijsafspraken of tarieven. Uiteraard zullen wij altijd op verzoek vooraf een offerte of indicatie van onze werkzaamheden afgeven bij werkzaamheden die niet bovenstaand staan vermeld en waarvan u vooraf duidelijkheid wenst.  

Contactgegevens

Melkpad 20a
1217 KC Hilversum

T: 035 69 804 14
F: 035 69 821 54
E: info@stamrechtadministratie.nl

Bel me terug

Stel ons een vraag

Dhr. Mevr.
Ja Nee